dârı dünya

[da:'rıdünya:]
阿́ is. 俗́ 世界, 地球; 地面; 世道: Bu darı dünyada bir dikili ağacım bile yok. Ölümden neden korkayım? 在这个世道上, 我无牵无挂, 死对于我来说有什么可怕的呢?
◇ \dârı dünyada bir (tek) başı olmak 孤独, 空无一人

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • Dunya — Dunyā (دُنْيا) is a word in Arabic (also Persian, Dari, Pashto, Bangla, Punjabi, Urdu, Hindi, Turkish and loanword in Malay language) which means, in Islamic terminology, the temporal world and its earthly concerns and possessions as opposed to… …   Wikipedia

  • dar — ə. 1) böyük ev; 2) yer, məkan, məqam. Dari bəla «bəla evi» m. dünya; dari dünya dünya evi, axirət evinin əksi; dari elm bax: darül’elm; dari səlam bax: darüssəlam; dari şəfa bax: darüşşəfa …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dar — 1. sif. 1. Ensiz (enli ziddi). Dar küçə. Dar yol. Dar keçid. Dar dərə. – Küçə dar olmağına görə ulaq güc ilə keçirdi. Ç.. Diyar kişi dar bir cığırla sola tərəf buruldu. Ə. M.. Dar dəmir yolu – yaxın məsafələrə çəkilən və yerli əhəmiyyəti olan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Translations of The Lord's Prayer — The Lord s Prayer is a common tool used to compare languages. Since the publication of the Mithridates booksTwo examples are Mithridates de differentis linguis , Conrad Gessner, 1555; and Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater… …   Wikipedia

  • Misri Gul — Born 1986 (age 24–25) Khost Detained at Bagram Charge(s) weapons possession …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.